• ___________ Dick Zirkzee, De Coach met Ervaring_____________

Woordenwolk Life CoachingLeven en werken kan niet zonder dat je af en toe tegen vragen, problemen, zorgen oploopt.

Dat is altijd een teken van groei!

Je groeit en ontwikkelt en oude onbewuste patronen gaan knellen. Dat je niet lekker in je vel zit is geen falen, maar een teken dat je moet opruimen wat niet meer bij jou hoort. Mijn coaching kan je helpen en helen bij alle problemen, blokkades, belemmeringen die je ondervind in je werk of privéleven. Ook vragen over welke kant je op moet, of dat je je werk of leven te weinig zin vind hebben kunnen op deze manier worden aangepakt.

Jij en je omgeving, twee Componenten

Stressproblemen en Burnout hebben altijd twee componenten. Natuurlijk is er altijd de omgeving, werk of privé, die teveel van je eist of op de een of andere manier spanning veroorzaakt. De andere component dat ben je zelf. Er is iets waardoor je niet goed met de druk kan omgaan. Dat kan van alles zijn, behoefte aan erkenning, kritiek lastig kunnen hanteren, faalangst etc. Coaching is een uitstekende manier om op te zoeken wat er precies aan de hand is en om het vervolgens aan te pakken.

Inhoudelijke werkwijze Coaching

Het is natuurlijk heel belangrijk dat er een “klik” is tussen coach en gecoachte. Daar begint het mee. Als die er niet is wordt er niet gecoacht.

In het eerste gesprek wordt vastgesteld wat de voorliggende vraag of het probleem is. Daarna richt het gesprek zich op het zoeken van de vraag achter de vraag. Bij een cliënt met een burn-out zal bijvoorbeeld de vraag moeten worden beantwoord hoe het komt dat de cliënt in die situatie terecht is gekomen, wat maakt dat de cliënt niet nee kan zeggen, niet op de rem kan trappen, maar door blijft gaan, steeds aan de verwachtingen wil blijven voldoen. Dit kan voor elke cliënt een ander antwoord opleveren.

Vervolgens gaan we werken aan bewustwording van het gedrag. Wanneer en onder welke omstandigheden treedt het niet zo gewenste gedrag op?

Dan gaan we zoeken naar de drijfveren, overtuigingen, normen, patronen etc die bij de cliënt ten grondslag liggen aan dat gedrag. Als we die hebben gevonden dat kunnen we kijken hoe we die kunnen veranderen, anders mee om gaan, ombuigen, in elk geval zo aanpassen dat de oude conditioneringen en patronen gaan slijten.

Gebruikte methoden bij de Coaching

Er worden divers technieken gebruikt:

  • Cognitieve gedrags-coaching
  • Transactionele analyse (Ouder, Volwassen, kind rollen)
  • Kernkwadranten
  • Systemische aanpak
  • Mindfulness
  • Diverse andere technieken