Cursus Zen/Mindfulness

Dit is een cursus voor mensen die willen leren mediteren. Mindfulness is tegenwoordig zeer populair en het werkt ook zeer goed. Mindfulness is eigenlijk Zen meditatie zonder Boeddha. Mindfulness is een belangrijke methode om te leren zien wat er in je omgaat, hoe het met je is. Je schijnt het lampje naar binnen. Het laat je veel bewuster zijn van hoe het met je gaat en het laat je ruimte ervaren. Beiden zijn zeer belangrijke elementen in coaching, groei en ontwikkeling. Ik vind echter dat met het loslaten van de Boeddhistische bron ook iets belangrijks verloren is gegaan. Dat probeer ik terug te brengen in deze cursus door ook de Boeddhistische achtergronden te behandelen. De cursus is korter dan de meeste Mindfulness cursussen omdat ik je graag eerst kennis laat maken met meditatie en de Boeddhistische achtergronden. Je kunt kijken of je er zelf verder mee wil of dat je een vervolg cursus wilt volgen.

Wat is Mindfulnes?

 • ’aandachttraining’,
 • ‘in het hier-en-nu aanwezig zijn’,
 • ‘opmerkzaamheid zonder oordelen’ en
 • ‘acceptatie van dat wat er is’.

Dat is het ook allemaal. Wat ik zelf echter het meest geleerd heb toen ik begon met mijn eerste mindfulness-training, is het leren leven met je eigen onhebbelijkheden. Wat ben ik gedurende het proces een hoop irritatie, ongeduld, frustratie, boosheid en ook verdriet tegengekomen! Maar vooral onrust. (Dus voor diegenen die verwachten door de mindfulnesstraining onmiddellijk rust te zullen vinden: maak je borst maar nat! Maar houd vol, want met geduld en toewijding komt die rust wél!)

Vanuit die ervaring kan ik me het beste vinden in de definitie: mindfulness is een methode die je leert op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag.

Mensen gaan mindfulness doen om tal van redenen: om meer rust te ervaren, minder te piekeren, beter om te kunnen gaan met stress, zich beter te kunnen concentreren, gelukkiger te worden, meer te kunnen genieten, effectiever te werken, beter te slapen, zich (beter) te kunnen ontspannen…

Een mindfulnesstraining is geen garantie op dit resultaat; je kunt iets heel anders bereiken dan waarvoor je de training bent gaan doen. Maar even de resultaten op een rij die uit onderzoek naar voren komen:

 • Stress neemt af en je kunt beter omgaan met stresserende gebeurtenissen;
 • Je concentratie en het prestatievermogen verbeteren;
 • Men kan zich beter ontspannen;
 • Er ontstaat een positiever beeld van zichzelf en de omgeving;
 • Er vindt een verschuiving in de hersenactiviteit plaats naar de linker frontale cortex (goed voor een positieve gemoedstoestand en minder angst)
 • Klachten als slapeloosheid, angst en depressieve gevoelens nemen af;
 • Mensen die vaker dan 3 x een depressie hebben gehad, hebben na een mindfulnesstraining 50 % minder kans op terugval in een depressie.

Hoe dan?

Het enige wat je hiervoor moet doen, is oefenen, oefenen en oefenen. En als dat niet lukt, opnieuw beginnen en weer oefenen. Het is 1000 keer vallen en 1001 keer opstaan. Simpel, maar niet eenvoudig!

Mindfulness betekent de dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Om dit te kunnen doen, zul je moeten trainen: het trainen van je aandacht en het trainen van de kwaliteit van de aandacht.

Het gaat om het oefenen in waarnemen, aandacht geven, niet-oordelen, accepteren.

Het vraagt best wel wat om dit voor elkaar te krijgen. Het is de bedoeling dat je dagelijks oefent en dat moet je zien in te passen. Misschien vind je de oefeningen in eerste instantie wel suf of erg lang duren. En dan kan het ook nog zo zijn, dat je in het begin juist meer gestrest raakt van het oefenen, terwijl je mindfulness ging doen om te ont-stressen. Iedereen zal in meerdere of mindere mate tegen deze zaken aanlopen. En het enige motto is: blijven oefenen.

Neem waar wat er gebeurt, laat zijn wat er is (“dit is irritatie”, “ik voel stress, stress…”) en doe er niets anders mee dan dat. De oefeningen hoeven niet leuk te zijn, ze hoeven geen ontspanning te geven, het enige doel is het oefenen op zich. En als je dat telkens weer opnieuw doet, kan je merken dat je gemoedstoestand verandert, dat je behoefte om accuut iets te gaan doen als je je onrustig voelt vermindert en dat je meer rust en stabiliteit gaat ervaren.

De training: samen mediteren, oefeningen en achtergronden

Elk cursusonderdeel bestaat uit een stukje theorie, over de gedachtegang achter de oefeningen. En daarna volgen de oefeningen.

Kosten en Data

De cursus bestaat uit 4 sessies van 5 kwartier.

De sessies zijn 1 op 1, dus jij alleen met mij.

De data van de sessies bepalen we samen, tussen de sessies zal er 7 tot 10 dagen zitten.

de kosten bedragen € 180 euro incl BTW. de helft vooruit betalen, de andere helft na de derde sessie.

Dick Zirkzee en Meditatie

Dick Zirkzee is al meer dan 25 jaar actief in Zen meditatie en een senior student van Genno Roshi in de White Plum Zenlijn

Aanmelding via de contactpagina:https://www.dickzirkzeecoaching.nl/contact/