• Professional Coaching

De coach voor professionals

Professional Coaching

Elke dag  lopen we aan tegen nieuwe vraagstukken, problemen en uitdagingen. Onze weg is steeds een ontdekkingsreis, zelfs als onze situatie (ons werk, het team/bedrijf waarin we functioneren of prive) stabiel en onveranderlijk lijkt.

Op het eerste gezicht lijken de doelen en eisen die we ons zelf stellen, of die de organisatie waarin we werken ons stelt, redelijk. Maar soms blijken ze niet of maar heel moeilijk te halen. Dat vraagt om actie. Maar wat, en hoe? En komen we wel in actie of blijven we liever staan? Wat levert het ons op om de oude situatie in stand te houden? En wat kost het ons om niet te veranderen?

Het uitgangspunt voor de werkwijze van Dick Zirkzee is, dat er naast een praktische, bedrijfskundige kijk op de vraagstukken, vooral een reis naar binnen nodig is in mens, team, organisatie, om een werkelijke verandering tot stand te brengen. Samen onderzoeken waar gedrag, opvattingen, normen en ego in de weg staan om wat je echt wilt bereiken  ook te realiseren.

Blijven  doelen onhaalbaar?
Blijf je ontevreden?
Blijf je vastzitten?
Of….. kom je in beweging?

Werk in beweging

Veranderen is alleen mogelijk door beweging te creëren, en om beweging te creëren moet gewerkt worden aan gedrag en opvattingen. Mensen en teams komen alleen in beweging als ze daar de winst van inzien, als het ze dichter bij hun doelen brengt. Als ze willen in plaats van moeten.

Gebruikte methoden

 Er worden divers technieken gebruikt:

  • Cognitieve gedrags-coaching
  • Transactionele analyse (Ouder, Volwassen, kind rollen)
  • Kernkwadranten
  • Systemische aanpak
  • Mindfulness
  • Diverse andere technieken

“Veranderen is alleen mogelijk door beweging te creëren”

Voor wie?

  • Bedrijven
  • individuele coaching

Inhoudelijke werkwijze

Het is natuurlijk heel belangrijk dat er een “klik” is tussen coach en gecoachte. Daar begint het mee. Als die er niet is wordt er niet gecoacht.

In het eerste gesprek wordt vastgesteld wat de voorliggende vraag of het probleem is. Daarna richt het gesprek zich op het zoeken van de vraag achter de vraag. Bij een cliënt met een burn-out zal bijvoorbeeld de vraag moeten worden beantwoord hoe het komt dat de cliënt in die situatie terecht is gekomen, wat maakt dat de cliënt niet nee kan zeggen, niet op de rem kan trappen, maar door blijft gaan, steeds aan de verwachtingen wil blijven voldoen. Dit kan voor elke cliënt een ander antwoord opleveren.

Vervolgens gaan we werken aan bewustwording van het gedrag. Wanneer en onder welke omstandigheden treedt het niet zo gewenste gedrag op?

Dan gaan we zoeken naar de drijfveren, overtuigingen, normen, patronen etc die bij de cliënt ten grondslag liggen aan dat gedrag. Als we die hebben gevonden dat kunnen we kijken hoe we die kunnen veranderen, anders mee om gaan, ombuigen, in elk geval zo aanpassen dat de oude conditioneringen en patronen gaan slijten.

Ervaringen van klanten

Burnout

Dankzij het coachingstraject met Dick ben ik nu – een aantal maanden nadat ik zwaar overspannen thuis kwam te zitten –  mij meer bewust van mijn valkuilen en uitdagingen, maar zeker ook mijn kwaliteiten. Daarnaast heb ik de rust en de handvatten gevonden om een balans te vinden tussen werk en privé.

Nikky

Blokkade

“Dick heeft mij enorm geholpen met het inzicht krijgen in een persoonlijke blokkade  waar ik in mijn werk met regelmaat  tegen aanliep. Zijn eigen ervaringen in management hebben zeer geholpen om te begrijpen waar ik tegenaan liep”.

EvertWerving, Selectie & bemidding professional

Faalangst

Ik heb erg fijn samengewerkt met Dick. Door zijn heldere vraagstelling kwamen we snel tot de kern van mijn coachvraag. Daarna konden we door het hanteren van verschillende methodes , aan het probleem werken. De empathische en tegelijk no-nonsense aanpak van Dick sprak me daarbij bijzonder aan.
KeesAdviseur Financiële Dienstverlening

Stress

Ik kwam met stress klachten bij Dick terecht.
Dick heeft me geholpen inzicht te krijgen in hoe ik lastige momenten (vooral zakelijke)
aan ging. Door dit inzicht ben ik me bewust geworden van m’n valkuilen. Ik herken ze
nu op tijd en trap er nu (bijna) nooit meer in.  Dank je wel Dick!

PieterZelfstandig Ondernemer in de IT

Zakelijk opdrachtgevers:

 

Laagdrempelig kennismaken?

Zet de eerste stap naar herstel

Contactformulier