• Stress Coaching

Stress coaching

Stress

Stress is een veelgebruikt woord, maar wat is het, wat betekent het als we zeggen dat iemand last heeft van stress?

Samengevat: er is positieve en negatieve stress, maar voor beiden geldt dat teveel en te zwaar tot overbelasting leidt en stressreacties geeft zoals overprikkeldheid, slapeloosheid, hoofdpijn, concentratieverlies, laag energieniveau, spierpijn, buikpijn, vergeetachtigheid etc.

Alertheid

De hele dag reageren we op prikkels. Als de wekker gaat, als het stoplicht op rood staat, als het buitenregent etc. Die alertheid maakt dat we reageren. We steppen uit bed, remmen de auto af of trekken een regenpak aan. Dit zijn dagelijkse prikkels die een alertheidsreactie oproepen die we niet eens opmerken.  Pas als iemand overspannen is, last heeft van acute stress, dan kunnen ook deze gewone dagelijkse prikkels teveel zijn, maar daarover later meer.

We merken het al veel meer op als de prikkels steviger worden, Kritiek die je krijgt, een hele grote belangrijke taak die af moet, een presentatie geven. Dit roept ook een alertheid op, maar die duurt langer en wordt vaak ook opgemekrt door de persoon. Ook hier is nog niets aan de hand. Spanning is er vaak in het leven en soms is die spanning zelfs nodig om een goede prestatie te leveren, de alertheid levert ook een concentratie op en de wil om te presteren. Angst voor kritiek is vervelend, spanning voor een feestje waar jij het middelpunt bent is veel prettiger. Lichamelijk gebeurt er echter hetzelfde. Een grote alertheid die een zekere spanning oproept. Je ademhaling en hartslag gaan sneller, bloeddruk gaat omhoog, spieren spannen aan, kortom, je lichaam komt in een vechten, vluchten of bevriezen modus.

Als dit te veel en te lang gebeurt of op een te belastend niveau dan raakt het lichaam uitgeput van de constante alertheid en spanning en dat noemen we overspannen of wanneer het heel ernstig is, burnout.

Levensgebeurtenissen

Naast stressbronnen kunnen ook levensgebeurtenissen bijdragen aan een te hoog stressniveau. Ziekte en dood van naasten, verhuizing, verandering van baan, maar ook geboorte van kinderen en huwelijk.  Het kan zomaar gebeuren dat een te hoog stressniveau samen met levensgebeurtenissen er voor zorgt dat het allemaal net veel wordt. Hiernaast is een test op stress door levensgebeurtenissen te downloaden.

“Veranderen is alleen mogelijk door beweging te creëren”

Voor wie?

  • Bedrijven
  • individuele coaching

Stress Coaching

“ingrijpen voordat het mis gaat”

Stress Coaching is er op gericht om voordat het mis gaat de stress aan te pakken. In eerste instantie door samen te kijken hoe de draaglast kan worden verminderd, door bv minder taken uit te voeren, minder te werken, de situatie bespreekbaar maken etc. Aan de andere kant werken we aan de draagkracht vergroten. Waar krijg je energie van, hoe ontspan je het beste, wat is leuk aan je werk, uitrusten etc.

Daarna gaan we kijken waardoor de spanning optreedt. In een stress situatie zijn er altijd twee kanten, de werk of privé situatie die (te) veel vraagt en aan de andere kant jijzelf. Welke ideeen heb je over jezelf, welke overtuigingen, normen, patronen etc. Voorbeelden hiervan zijn: de overtuiging dat je overal verantwoordelijkheid voor moet nemen, of dat rust nemen of ontspannen verloren “werk” momenten zijn, dat je dan lui of onverantwoordelijk bent. Of dat je permanent bezig bent te bewijzen dat je heel goed bent, of andersom, dat je best wel wat kan. Misschien heb je wel het idee dat je ieders vriend moet blijven. Kortom, er zijn net zoveel redenen waarvoor je over de grens kan gaan als er mensen zijn.

Aan het werk!

En dan gaan we aan het werk om die belemmerend overtuigingen om te buigen en eventueel om te leren omgaan met de levensgebeurtenissen. Daarvoor is nodig dat je je bewust wordt van je gedrag, van je reacties. Waarom reageer ik zo..?

Ben je je eenmaal bewust van wat je doet, dan heb je een keuze: Ik doe het niet want ik zie nu dat het niet klopt wat ik doe of  doe ik het wel omdat het nu even belangrijk is.

Mijn wijze van coaching helpt je van je te hoge stressniveau af zodat je weer met plezier aan het werk kan en dat het weer fijn is om te leven.

Test jezelf 

Levensgebeurtenissen schaal

Download de Life Event Scale en test hoe de gebeurtenissen in je leven bijdragen aan je stressniveau. Een totaalscore van 200 op levensgebeurtenissen duid meestal al op een te hoog stressniveau. In dot geval alleen al door levensgebeurtenissen en nog niet eens door andere oorzaken. Scoor je bijvoorbeeld 100, dan kan dat samen met andere stressbronnen ook zorgen voor een te hoog stressniveau.

Stresssignalen

Deze lijst geeft een reeks van lichamelijke en geestelijke klachten weer die in elk geval door stress veroorzaakt kunnen worden ( dat hoeft niet het geval te zijn natuurlijk) . Dit is niet echt een test, maar als je aankruist waar je last van hebt krijg je een idee of je wellicht klachten hebt door een te hoog stressniveau.

Ervaringen van klanten

Burnout

Dankzij het coachingstraject met Dick ben ik nu – een aantal maanden nadat ik zwaar overspannen thuis kwam te zitten –  mij meer bewust van mijn valkuilen en uitdagingen, maar zeker ook mijn kwaliteiten. Daarnaast heb ik de rust en de handvatten gevonden om een balans te vinden tussen werk en privé.

Nikky

Blokkade

“Dick heeft mij enorm geholpen met het inzicht krijgen in een persoonlijke blokkade  waar ik in mijn werk met regelmaat  tegen aanliep. Zijn eigen ervaringen in management hebben zeer geholpen om te begrijpen waar ik tegenaan liep”.

EvertWerving, Selectie & bemidding professional

Faalangst

Ik heb erg fijn samengewerkt met Dick. Door zijn heldere vraagstelling kwamen we snel tot de kern van mijn coachvraag. Daarna konden we door het hanteren van verschillende methodes , aan het probleem werken. De empathische en tegelijk no-nonsense aanpak van Dick sprak me daarbij bijzonder aan.
KeesAdviseur Financiële Dienstverlening

Stress

Ik kwam met stress klachten bij Dick terecht.
Dick heeft me geholpen inzicht te krijgen in hoe ik lastige momenten (vooral zakelijke)
aan ging. Door dit inzicht ben ik me bewust geworden van m’n valkuilen. Ik herken ze
nu op tijd en trap er nu (bijna) nooit meer in.  Dank je wel Dick!

PieterZelfstandig Ondernemer in de IT

Zakelijk opdrachtgevers:

 

Laagdrempelig kennismaken?

Zet de eerste stap naar herstel

Contactformulier