• Levensvragen Coaching

Zoeken naar antwoorden

Levensvragen – coaching

Je leven loopt op dit moment stroef en je loopt tegen dingen aan die vroeger nooit een probleem waren, je voelt je niet happy en hebt het idee dat je in een molen zit die maar doordraait zonder dat je er invloed op hebt. Je vraagt je af of dit het leven is dat je wilt leven en je hebt het gevoel dat er geen uitzicht is, je hebt weinig plezier en het gevoel dat je vastzit. Misschien zijn er ook wel angstgevoelens of is er verdriet of juist meer lichamelijke klachten.

Het overkomt ons allemaal in ons leven dat we grote vragen hebben over hoe we ons leven leiden. Life Coaching kan daar goed bij helpen

Hoe komt dat?

Meestal is het zo dat we in onze jeugd of vroege volwassenheid patronen hebben aangeleerd die toen nodig waren om te kunnen functioneren en om te gaan met de omstandigheden. Soms ging het om beantwoorden van en voldoen aan  bepaalde verwachtingen en soms om omgaan met moeilijke omstandigheden van onze ouders of andere gezinsleden. Het kan ook over nare gebeurtenissen gaan die gevolgen hebben gehad voor hoe je in het leven staat. Maar het kan ook om simpele, helemaal niet dramatische dingen gaan.

Het punt is dat als we ouder worden en langzaam “worden wie we zijn” die oude patronen niet meer passen en gaan knellen zonder dat we dat in de gaten hebben. Wat vroeger zinvol was wordt nu een knellende band. Gedrag en gewoontes die vaak ook nog heel positieve effecten hebben gehad die beginnen ons nu dwars te zitten. Life Coaching is er om die oude gewoontes te helpen herkennen en om te buigen in een nieuwe benadering.

Bewust worden en keuzes maken

Als we ons bewust worden van knelpunten, belemmeringen, knopen dan wordt zichtbaar dat we verschillende wegen kunnen in slaan afhankelijk van de keuzes die we maken. Daar helpt Life Coaching bij. Natuurlijk maak ik niet die keuzes voor jou, dat moet je zelf doen. Maar ik kan wel helpen bij het helder krijgen waar het vast zit en het maken van de keuzes.

Ruimte

Ten slotte is het cruciaal om te leren ruimte te zien voor andere keuzes dan je gewend bent. Life Coaching kan je helpen bij het gewaar worden van deze ruimte. Deze ruimte is groter dan je denkt.

“Veranderen is alleen mogelijk door beweging te creëren”

Voor wie?

  • individuele coaching

Inhoudelijke werkwijze

Het is natuurlijk heel belangrijk dat er een “klik” is tussen coach en gecoachte. Daar begint het mee. Als die er niet is wordt er niet gecoacht.

In het eerste gesprek wordt vastgesteld wat de voorliggende vraag of het probleem is. Daarna richt het gesprek zich op het zoeken van de vraag achter de vraag. Bij een cliënt met een burn-out zal bijvoorbeeld de vraag moeten worden beantwoord hoe het komt dat de cliënt in die situatie terecht is gekomen, wat maakt dat de cliënt niet nee kan zeggen, niet op de rem kan trappen, maar door blijft gaan, steeds aan de verwachtingen wil blijven voldoen. Dit kan voor elke cliënt een ander antwoord opleveren.

Vervolgens gaan we werken aan bewustwording van het gedrag. Wanneer en onder welke omstandigheden treedt het niet zo gewenste gedrag op?

Dan gaan we zoeken naar de drijfveren, overtuigingen, normen, patronen etc die bij de cliënt ten grondslag liggen aan dat gedrag. Als we die hebben gevonden dat kunnen we kijken hoe we die kunnen veranderen, anders mee om gaan, ombuigen, in elk geval zo aanpassen dat de oude conditioneringen en patronen gaan slijten.

Test of je Burn-Out bent

Met deze test kun je onderzoeken of er teveel ingrijpende dingen in je leven gebeuren waardoor de mogelijkheid bestaat dat je overbelast bent.

Download de live event test

Stress en Burn-out gerelateerde klachten

Met dit overzicht kun je inventariseren van welke stress en Burn-out gerelateerde klachten je last hebt.

(HIER MOET NOG EEN DOWNLOAD VOOR HET OVERZICHT?)

Ervaringen van klanten

Burnout

Dankzij het coachingstraject met Dick ben ik nu – een aantal maanden nadat ik zwaar overspannen thuis kwam te zitten –  mij meer bewust van mijn valkuilen en uitdagingen, maar zeker ook mijn kwaliteiten. Daarnaast heb ik de rust en de handvatten gevonden om een balans te vinden tussen werk en privé.

Nikky

Blokkade

“Dick heeft mij enorm geholpen met het inzicht krijgen in een persoonlijke blokkade  waar ik in mijn werk met regelmaat  tegen aanliep. Zijn eigen ervaringen in management hebben zeer geholpen om te begrijpen waar ik tegenaan liep”.

EvertWerving, Selectie & bemidding professional

Faalangst

Ik heb erg fijn samengewerkt met Dick. Door zijn heldere vraagstelling kwamen we snel tot de kern van mijn coachvraag. Daarna konden we door het hanteren van verschillende methodes , aan het probleem werken. De empathische en tegelijk no-nonsense aanpak van Dick sprak me daarbij bijzonder aan.
KeesAdviseur Financiële Dienstverlening

Stress

Ik kwam met stress klachten bij Dick terecht.
Dick heeft me geholpen inzicht te krijgen in hoe ik lastige momenten (vooral zakelijke)
aan ging. Door dit inzicht ben ik me bewust geworden van m’n valkuilen. Ik herken ze
nu op tijd en trap er nu (bijna) nooit meer in.  Dank je wel Dick!

PieterZelfstandig Ondernemer in de IT

Laagdrempelig kennismaken?

Zet de eerste stap naar herstel

Contactformulier